Bilder

Lokalen från ängen
Uppfart till lokalen
Framsidan
Hall
Lokalen och scenen
Lokalen, alternativ bordsplacering
Köket
Föreningen bildades 1948