Om Föreningen

Södra Värmdö Hembygdsförening är religöst och politiskt neutral.
Föreningen har till syfte att skapa gemenskap och god trivsel mellan permanent boende inom Saltarö, Skärmarö, Kungsängen, Spaddalen och Ramsdalen.

Allt arbete inom föreningen sker ideellt och därför står och faller föreningen på medlemmarnas engagemang. Du kan påverka föreningens verksamhet genom att komma med olika förslag på aktiviteter samt att delta vid föreningens träffar.